Előadás előtti életképek - Áprilisi foglalkozásvázlat

2016. Április 09.

Hétfő

 • 10.00–17.00

1. Összeszoktató játékok -  a tábori munka megalapozása, az együttműködés erősítése céljából.

2. Koncentráció – a munka alapvető feszültségi szintjének megteremtése miatt .

3. Bemelegítés – megbeszélés. Mivel az eddigiek során nem tábor rendszerben, nem napi nyolc órában dolgoztunk együtt, ennek az újfajta együttműködésnek a szabályait, kereteit meg kell beszélni. Rögzíteni kell a kölcsönösen kialakított szabályrendszert. (időpontok, késés, együttműködés, telefonhasználat, egymás segítésének módjai stb.)A szabályrendszer rögzítése és jól látható helyen való kifüggesztése a következő napirendi pont. A bemelegítő játékok is az együttműködést, a hosszabb időtartamú munkához szükséges figyelmi szint megteremtését szolgálják. A „Király-bíró” című koncentrációs és ritmusjáték az egész heti bemelegítések bevezető és kulcsjátéka lesz. Ezen a napon még a korábban ismertetett játékok közül a „Kiválasztott” és a „Cowboy” című játékokat játsszuk.
Ismétlés – az eddig elkészült jelenetek felidézése. Hat bevezető életképet, rövid, improvizált életjátékot kell visszaidéznünk.

 • ebéd 13 órakor
 • 14 órakor folytatás

Az elkészített forgatókönyv ismertetése, megbeszélése. A forgatókönyv melyet a gyerekek elé tárunk a következőképpen néz ki: 

1. „Életképek” – 6 életképet látunk (10 mondatos jelenetek):

„Bicaj” – Jani-Laci

„Simson” – Bence-Erik

„Anatómia jegy” – Viki-Gabó

„Randi” – Misi-Liza

„Cigizek” – Petra-Enikő

„Anya két gyerekkel” – Rami-Zsófi-Anikó

A jelenetek után Tomi bejön a térbe és annyit mond. „No hát itt élek, ez az én kis városom…itt történt meg a következő eset":

2. „Locsolkodás” című jelenet – Heni-Tomi (Húsvéthétfőn vagyunk, Tomi egy nagyon kedves rokonát locsolja meg, locsolóverset mond, tojást kap, beszélget a rokonnal. Hamar kiderül, hogy a rokonnak mi a nagy baja, óhaja, vágya. Nincs tiszta víz, nem mély a kút és a mélyebb kút nagyon sokba kerül. Bár nehezen mondja el a vágyát, de szívesen beszél róla aztán. Tomi fejében szöget üt a dolog, segíteni akar, de nem tudja, hogy milyen módon segíthetne).

3. „Belső hangok” című jelenet – Tomi-Mindenki (Tomi otthon fekszik az ágyán, suttogó hangokat hall. A többi résztvevő adja a hangokat és mondja a gondolatokat: Szegény rokon! Segíteni kéne neki! Tenni valamit! Persze, miért pont én? Nekem is annyi bajom van! Mégis… De tudok tenni bármit is? Tudok! Szervezkedni kéne! Valamit tenni kell! Mit tegyek? Tenni kell valamit! Segítenem kell! De hogyan segítsek?  Tomi felébred, annyit mond: „megvan!” és öltözködni kezd, kiszalad).

4. „Figyeltek rám?” című jelenet -  Tomi-Misi-Bence-Jani-Erik-Laci.  A fiúk egy motort (vagy biciklit) szerelnek és dumálnak, ebbe „robban” bele Tomi. Megpróbálja meggyőzni őket. (Érvek és ellenérvek gyűjtése, sorjázása, vita, meggyőzés. Mi győzi meg a fiúkat? Kit mi győz meg? – racionális érvek, érzelmi húrok, érdek, csoportnyomás )

5. „Tiszapart” című jelenet – Mindenki( Viki-Gabó-Petra-Enikő-Rami-Zsófi-Liza-Tomi-Misi-Bence-Erik-Jani-Laci) kivéve Anikót és Henit.  A lányokat már együtt győzik meg. A helyszín a part. Lelkesedés, vidámság, segíteni kell. No de hogyan – lelohadás.

6. „Kődobálás” című jelenet. Egymás mellett ül mindenki és gondolkozik (a nézőkkel szemben). Ötletelnek.  Gyűjtés a városban, a világban, a neten!!!De mi legyen a szöveg?(Esetleg itt lehet kinyitás: mit írjunk, mi az ami a leginkább meggyőző, amire TE is mozdulnál és ami igaz persze!! Segítsetek, Laci, Liza írja az ötleteket.) Megszövegezik.

7. „Gyűjtés” című jelenet. A felhívás szövegét halljuk, szerkesztett jelenetben, egymásra csúsztatva ahogy különböző csatornákon( tévé, rádió, beszélgetés, hangosbeszélő) elhangzik a felhívás. Stílusjáték: bemondó stílus, netes „kúl” stílus, könyörgés stb.) Persze ha nincs előre tiszta felhívásszöveg,  az erős kihívás a játszóknak. Bizonyos rögzített részek lehetnének, és aztán betoldások-imprók, a közönség ötletei alapján.

8. „Sikerült!!” című jelenet. A rokonnál vagyunk, aki terít és számol, hány vendége is lesz. Arra számít csak, hogy születésnapját ünneplik (nem tud a gyűjtésről).  Mindenki megjön, bejelentés, öröm, tánc, vigasság, összeborulás. Simson. Finálé.

9. „Így történt” című jelenet. Tomi kiáll az össznépi közben, és azt mondja: „valahogy így történt, legalábbis így emlékszem.”

A forgatókönyv megbeszélése után az életképek után következő jelenetek elkészítése veszi kezdetét:
Új jelenetek felrakása, okok összeszedése (2-4)
Egybemenések (1-4 jelenetek) – az elkészült jelenetek összefűzése, és megnézése.

 

Kedd

 • 9.00–16.00

1. Bemelegítés„Király-bíró” – koncentrációs és ritmusjáték; ”Kétkörös-kacsintós” – koncentrációs és élmény játék; „1-5” járkálás és számolás, számsor futtatása. Az 5-ös szám és többszöröseinek külön jelzése.(első körben csak az 5 és többszöröseit nem mondjuk ki, a második körben csak az 5 és többszöröseit mondjuk ki, a többi számot magunkban mondjuk); „Gyere fel a hegyre!” – hangfokozás, artikuláció erősítése itt a cél; „Szép ez a balatoni táj” – beszédgyakorlat, helyes beszédritmus és artikuláció kialakítása miatt.

2. Beszédgyakorlatok – további nyelvtörő játékok.

3. Ismétlés – az eddigi jelenetek visszaismétlése, felidézése. 5. jelenet – új jelenet vázának improvizatív módon történő elkészítése.

 • Ebéd 12 órakor
 • 13 órakor folytatás

4. Új jelenetek (5-6-os) – kiscsoportos munka, majd megmutatás
5. Egybemenések – az eddigi jelenetek megnézése. Megbeszélés az eddig elkészült jelenetekről és a továbbiak előkészítése.

 

Szerda

 • 9.00–16.00

1. Bemelegítés – „Egy taps- két taps –ugrás” – koncentrációs játék, figyelem rögzítéses körjáték; „Béla” – egy adott –ismételt -  szövegre, különböző mozdulatok ismétlése, a játék során a folyamatosan mondott szöveg alatt újabb és újabb mozgáselemek kerülnek be a sorba.(„Béla vagyok. Egy gombgyárban dolgozom. Egy nap a főnököm azt mondta: Béla, te nem dolgozol eleget”.); „Láncfogó”.

2. Beszédgyakorlatok – hangfokozás („Alant szalad a, alant szalad a , alant szalad a vad csapat. Erre ment, erre ment, erre ment Szent Elek. Ott robog, ott robog Ottokár!”); ritmusjátékok (visszatapsolt ritmusképletek);  nyelvtörők („jó nyár jár rája, mit sütsz kis szűcs, csupasz cápa csatangol") – a színpadi beszédhelyzetek gyakorlása céljából.

3. Átbeszélés – az eddigiek tisztázása, megbeszélése, a felmerülő problémák megbeszélése.

4. Beszerzések – az előadáshoz szükséges jelmezek megbeszélése, a jelmezek beszerzésének megbeszélése.

7. jelenet – jelenetkészítés, több vázlattal, improvizált elemekből.
Ismétlés

 • Ebéd 12 órakor
 • 13 órakor folytatás

1. Játék – koncentrációs játékok („cowboy”,” zipp-zapp- boing”, „hó-si-hő”)
2. 8. jelenet – jelenetkészítés, zenék próbája, jelenethez illesztése.
3. Egybemenések – a meglévő illetve elkészülő jelenetek megnézése, éls aha lehetséges az addigiak összefűzése. (Változatok az összefűzésre)

 

Csütörtök

 • 9.00–16.00

1. Jelmez megbeszélés – A végleges jelmezek kiválasztása, összenézése. A jelmezek, kellékek kipróbálása, pontosítások.

2. Zene megbeszélés – több felvétel közül a végleges zenék kiválasztása, kipróbálása.

3. Bemelegítés – „Király-bíró”, „Hogy a bab?” (koncentrációs és beszédgyakorlat); „Körbe taps” – időre (koncentráció versengő helyzetben); „Körtaps” – (ritmustartás, közös ritmus megtalálása és megtartása céljából, futtatott tapskombináció)

4. Jelenet tisztítások – az eddigi jelenetek pontosítása, a játékmód esetleges alakítása, a jelentek mélyítése, az artikuláció és a hallhatóság erősítése, szükséges átrendezések elvégzése. A játszók játékbátorságának segítése instrukciókkal, megbeszéléssel, külön beszélgetésekkel.

5. Párhuzamos próbák – amennyiben lehetséges a csoportbontás több jelenet párhuzamos összemondásával, lejárásával, gyakorlásával időt lehet nyeri. Nyilván az akkori adott helyzet függvénye.

 • Ebéd 12 órakor
 • 13 órakor folytatás

1. Jelenetpróbák – további tisztitások, mélyítések, esetleges változtatások, szöveg tisztázások.
2. Tomi ív próba – a történet főszereplőjének (Tomi) fejlődéstörténete. Ennek a fejlődésnek az állomásai: mikor, hogyan érez, tesz a szereplő – és így a játszó. Megbeszélés, az érintett jelenetek megnézése.
3. Egybemenés zenével – a technikai részletekre koncentráló próba, mely végigmegy a darabon, de a technikai részekre(összekötések, zene, hallhatóság, eszközök, átdíszletezés stb) koncentrál.
Összpróba – az összefűzött jelenetek próbája, az előadás adott állapotú végigjátszása.

 

Péntek

 • 9.00–13.00

1. Bemelegítés„Király-bíró”, „Lavina”; „Béla”

2. Jelenetpróbák – az eddigi jelenetek újbóli „kibontása”. A szükséges változtatások elvégzése. Mélyítés, szövegvéglegesítés. Figuratartás próbája.

3. Összpróba (2x) – az előadás egyben történő lejátszása, az első összpróba után, értékelő, elemző átbeszélés, az esetleges változtatási javaslatok átbeszélése, beépítése. Második összpróba (időmérés).

 

Szombat

 • 10.00–12.00

1. Ismétlés/jelenetezés – minden jelenet visszaidézése, szükséges gyakorlások, szöveg összemondások, lejárás. Technikai lejáró próba.

2. Összpróba

 • 14 órától összpróba/végső tisztítás
 • 16.00-tól szünet
 • 16.45 – rákészülés/felpörgetés.
 • 17.00 – BEMUTATÓ