„Főztem neked kelkáposztafőzeléket!” - Októberi foglalkozásvázlat

2015. október 16.

Íme a recept egy kiadós októberi kelkáposztafőzelékhez Mindszentről...

 

2015-10-15, csütörtök

 

1. Bemelegítő játékok

 • Mindig más-más ember mutat egy tetszőleges mozdulatsort, mozgást, melyet a többiek folyamatosan utánoznak ( az egymásra hangolódás, a testi-lelki „megmozdulás” céljából )
 • Mozgó mértan ( mértani formák, valamint betűk és számok kialakítása a térben, a koncentráció és az egyeztetés magasabb szintjének megteremtése miatt)
 • „Elmehetek veled?” (mozgáskoncentráció megteremtése okán)

2. Bizalomjátékok

 • Vakkör  (egy ember csukott szemmel sétál egy körön belül, a körben állók védik és irányítják őt)
 • Szűk körben csukott szemmel dülöngélés
 • Vakvezetés kézfogással (páros gyakorlat, az egyik tag nyitott szemmel vezet, a másik csukott szemmel sétál – majd csere)
 • Vakvezetés vállfogással (lásd mint fent)
 • Hátradőlés (csak a csoportvezetők fogják meg a csukott szemmel hátradőlőket, akik adott jelre kezdenek dőlni)

A bizalomjátékok alapvető célja a csoport magas szintű egymásra figyelésének megteremtése. A közös csoportmunkához elengedhetetlen a bizalom légkörének kialakítása, nagyon fontos, hogy mindenki nyugodtan rábízhatja magát – mondatait, történeteit, testi biztonságát – a csapat tagjaira. Mindezek nélkül a közös alkotótevékenység válna lehetetlenné.

3. Levezetés

 • Képkiegészítés, ki hiányzik a képről? (A helyzet kulcsszereplőjének megtalálása, a helyzetben való gondolkodás, a színpadi térben való éleslátás fejlesztése céljából)
 • Stoppos improvizációs játék (folyamatos jelenet játszás megtapasztalása miatt)

 

2015-10-16, péntek

 

1. Bemelegítő játékok

 • „Gyere fel a hegyre!” (hangerőfokozás, beszédbátorság előhívása céljából)
 • „Főztem neked kelkáposztafőzeléket!” (Szövegmondás több féle stílusának kialakítása, a memória fejlesztése és szituatív gesztus használatának fejlesztése miatt)
 • „Hogy a bab?” (Szövegalapú koncentrációs játék, a koncentrációs szint emelése okán)

2. Színjátszást fejlesztő játékok

 • Közös tablókészítés (jelenet egy képbe való sűrítése, a helyzet mondanivalójának, jelentésének feltárása miatt)
 • Egyéni képek készítése (egy mozdulaton keresztül egy állapot kifejezése, mint a színjátszás alapjainak erősítése)
 • Páros szobor – kiegészíteni a másikat (kreativitás; képben, helyzetben gondolkodás fejlesztése céljából)
 • Több csoportban történetmesélés tablók használatával (spontán dramaturgiai érzék kialakítása okán)
 • Saját történet megjelenítése képekben (egyrészt történetmesélési rutin kialakítása, másrészt képekben való elmesélés, megjelenítés fejlesztése céljából)
 • Egyszerű mondat kimondása (a mondatok, szövegek kimondásának változatai és a legadekvátabb kiválasztása jelentik alapját a színjátszó hitelességének, ez a játék ennek a képességnek a fejlesztésére szolgál)